Om oss på Prefabtrapppan

VI KAN GÖRA SKILLNAD!

Prefabtrappan AB är ett relativt nystartat och målmedvetet bolag, där alla medarbetare har en lång och gedigen branscherfarenhet. Vi har de mest erfarna personerna på alla de vitala positionerna och vi tror oss kunna göra stor skillnad. Inte minst genom det faktum att du får EN personligt engagerad kontaktperson, vilket underlättar och snabbar upp processen, samt att vi dessutom kan erbjuda ett stort och varierat sortiment då vi inte är knutna till någon specifik leverantör.

Vårt absoluta fokus är just prefabricerade betongtrappor med eller utan ytbeläggning. Vi kan också erbjuda en rad kringtjänster/-produkter som hör till trapporna– exempelvis terrazzoplattor och smidesräcken. Vi utför vårt arbete med stor noggrannhet och med ett gediget hantverkskunnande. Hos oss får du hjälp med allt från själva idéstadiet till dess att trappan med eventuella tillbehör är monterad på plats. Givetvis anpassas alla trappor och tillbehör för varje specifikt projekt. Det gör att du har stora möjligheter att få trapplösning som passar just ditt projekt. Med hjälp av vår konstruktionsavdelning utformar vi tillsammans din speciallösning. Därefter är det dags för byggnation av formar och gjutning innan efterarbetningen och den slutgiltiga finishen tar vid.

Våra kunder är framförallt bygg- och stomentreprenörer över hela landet och företrädesvis är objekten flerbostadshus, kontor, industrier och offentliga lokaler.

Välkommen till Prefabtrappan!