Prefabtrappan kan erbjud räcken och handledare i smede och trä
Räcken till Prefabtrappans olika trapplösningar

SMIDESRÄCKEN OCH HANDLEDARE

I nära samarbete med en erfaren leverantör kan vi även erbjuda smidesräcken och handledare av smide eller trä. Här finns ett standardsortiment att tillgå, men vi kan även ta fram speciallösningar vid behov.

Det färdiga räcket kan nyttjas som skyddsräcke vid trappleverans för att användas under byggtiden. När byggnationen sedan är klar kommer våra smeder att fixera räckena.